Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2013

changemylife
3032 f883 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viatwarze twarze
changemylife
7902 8580 390
Reposted fromthegirl thegirl viatwarze twarze
changemylife
changemylife
Trochę sobie nie radzę.
Trochę mam dość.
Trochę płaczę.
— strawberry_lady
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialivefree livefree
changemylife
0925 8b1f
Reposted fromlittlestories littlestories viaespera espera
changemylife
changemylife
4299 6234 390
Reposted fromepidemic epidemic vialivefree livefree
changemylife
Nie radzę sobie z sobą. Nie rozumiem siebie. Nie wiem, czego chce.
— depresja ?
Reposted fromniebieskieoczy niebieskieoczy vialivefree livefree

April 20 2013

changemylife
5586 f7be 390
Reposted fromthegirl thegirl vialivefree livefree
changemylife
4580 bdf0 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialivefree livefree
changemylife
Życie nie sprawia, że spotykasz ludzi, których chcesz spotkać. Życie daje Ci ludzi, którzy muszą Ci pomóc, zranić Cię, pokochać, opuścić i sprawić, że staniesz się osobą, którą masz się stać.
— znalezione na fb
changemylife
6114 468b 390
Reposted fromthegirl thegirl vialivefree livefree

March 02 2013

changemylife
5327 4396 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaigula igula
changemylife
  Przypomniały mi się dzisiaj wszystkie kwiaty zerwane podczas naszych spacerów, ocieranie łez i zajmowanie moich myśli, gdy tak bardzo było mi źle i tak mocno w środku bolało. Przypomniałam sobie, jak bardzo lubię, gdy całuje moje dłonie. Nikt tego wcześniej nie robił.
— Janusz Leon Wiśniewski "Molekuły emocji"
Reposted fromIriss Iriss
changemylife
changemylife
0208 3112 390
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viabemygod bemygod
changemylife
0685 6129 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabemygod bemygod
changemylife
4713 4fb3 390
Reposted fromrosewood rosewood viacarmeloooove carmeloooove
changemylife
blue
Reposted fromcube cube viacarmeloooove carmeloooove
changemylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl